Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

Objavljeni ugovori
Opština Kolašin

01.04.2016 - Ugovor o preuzimanju i smještaju pasa lutalica

A - pdfUgovor

20.5.2014 - ugovor o zakupu zemljišta - Šćepanović Anđela

A - pdfUgovor o zakupu zemljišta između Opštine Kolašin i Šćepanović Anđele

20.5.2014 - ugovor o zakupu zemljišta - Medenica Dalibor

A - pdfUgovor o zakupu zemljišta između Opštine Kolašin i Medenica Dalibora

Opština Kolašin