Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

predsjednik skupštine
Opština Kolašin

Predsjednik skupštine

Predsjednik Skupštine Opštine Kolašin - Aleksandar Dožić

tel: 069 051 652

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Predsjednik Skupštine:

- saziva Skupštinu, predsjedava i rukovodi njenim radom
- stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine
- stara se o primjeni poslovnika Skupštine
- stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tijela Skupštine
- sarađuje sa Predsjednikom
- predstavlja Skupštinu
- obezbjeđuje javnost rada Skupštine
- potpisuje akte Skupštine i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i poslovnikom

Opština Kolašin